Østensjø

 

 

Bydel Østensjø ligger sørøst i Oslo i ytre by. Den er plassert nær Østmarka, og er et populært turområde for innbyggerne i Oslo og Lørenskog.

 

Østensjø består av drabantbyene Oppsal, Bøler, Bogerud, Abildsø, Manglerud, Rognerud og Høyenhall som alle ligger rundt Østensjøvannet.

 

Østensjøvannet er et naturreservat, og det er med dette mange forkjsellige fugle og dyre arter, som omfatter dette vannet og nærliggende områder. Vi har tatt oss en tur rundt dette vannet!

Historie

Flestepartene av strøkene i bydel Østensjø er drabantbyer utbygget i etterkrigstiden, selv om bydelen også har lommer av eldre bebyggelse. Strøksoversikten under begynner nordøst for Østensjøvannet og følger klokken rundt vannet. Man har funnet gjenstander fra Nøstvetkulturen både på Ryen og ved Østensjø gård, noe som viser at Østensjøområdet var bebodd allerede for 5000 år siden. Det er også funnet skafthulløkser fra ca. 1800 f.Kr. på østsiden av Østensjøvannet. Det er mye historie her og derfor et veldig interessant sted å utforske!

Østensjø er også veldig kjent for å ha mye industri bygg og fordstandsbebyggelse. Men senere har det blitt et sted hvor det er mange boliger og skoler. Det er vært en stor utbygging av bydelen. Høyblokker ble et populært virkemiddel i den massive boligbyggingen i Østensjøbyen i etterkrigstiden.

Østensjøvannet

Østensjøvannet naturresservat, som omfatter dette vannet og nærliggende områder Østensjøvannet er den største innsjøen innenfor byggesonen i byen med et areal på 0,33 km². Vannet er siden 1992 vernet som Østensjøvannet naturreservat. Vannet er en populær raste- og hvileplass for trekkfugler, noen av artene som holder til rundt vannet er toppdykker, toppand, sivhøne, sivspurv, rørsanger, sivsanger, knoppsvane og salamander.

Vannet er en populær destinasjon for spesielt fugletittere og fotografer. Det finnes også en fugleoppservasjonsbu som man diskre kan ta bilde av og se på dyrelivet rundt vannet. Vannet er også et populært tursted og joggested. Det går sti rundt hele vannet med bakker som både går oppover, nedover og rett frem. Det er benker som er satt opp rundt vannet, men det er også mulig å sitte på gresset og f.eks. Ha en piknik slik vi gjorde denne dagen.

Reiserute

 

Ta t-banen fra Jernbanetorget til Manglerud, og gå derfra i 19 min til Østensjøvannet. Det letteste er å kjøre bil, men om dette ikke er mulig, er dette den beste reiseruten.

T-banen fra Jernbanetorget heter 1 eller 4 Bergkrystallen og stoppestasjonen er Manglerud.

Herfra er det lurt å bruke Google Maps for å vite hvor man skal gå videre.